วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 ..... บัตรเอทีเอ็ม เป็นบัตรที่ได้รับการรับรองโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกให้ ใช้ทำธุรกรรมบนเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ( Automatic teller machine: ATM) สามารถใช้ฝาก ถอน โอน ชำระค่าสาธารณูปโภค หรือแก้ไขข้อมูลบัญชีที่ผูกอยู่กับบัตรเอทีเอ็มใบนั้น ในขณะเดียวกันก็อาจใช้จ่ายแทนเงินสดเรียกว่าบัตรเดบิตซึ่งเมื่อชำระค่าสินค้าและบริการ เงินจะถูกหักออกจากบัญชีโดยตรง แต่บัตรเอทีเอ็มอาจไม่ใช่บัตรเดบิตทุกใบ (ใช้ทำธุรกรรมภายในบัญชีอย่างเดียว) ส่วนบัเครดิก็อาจใช้เป็นบัตรเอทีเอ็มได้ ขึ้นอยู่กับการสมัครขอใช้บริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อภิญญา สุวรรณวงศ์

ดิฉันจบมาจากโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง