วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                           
..... กล้องดิจิตอลสามารถเกิดภาพได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Image Sensor ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงแสงให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ A/C Converter กระแสไฟฟ้าจะถูกแปลงให้กลายเป็นข้อมูลดิจิตอล กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยมากจึงต้องมีการขยายสัญญาณด้วย Amplifier จากนั้นข้อมูลดิจิตอลจะเข้าสู่ระบบประมวลผลเพื่อทำการปรับความสว่าง สีสัน ความคมชัด รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ที่ได้มีการปรับตั้งไว้ที่ตัวกล้อง กลายเป็นภาพดิจิตอลที่สมบูรณ์ สามารถบันทึกข้อมูลลงการ์ดเก็บข้อมูล และนำไปใช้งานได้ การบันทึกข้อมูลอาจจะบันทึกภาพที่ผ่านการประมวลผลไปแล้ว หากไม่มีการบีบอัดข้อมูลมักจะบันทึกเป็นไฟล์ TIFF หากมีการบันทึกข้อมูลจะบันทึกเป็นไฟล์ JPG และถ้าบันทึกข้อมูลดิจิตอลที่ได้จาก A/D Converter จะเป็นไฟล์ RAW  ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง ต้องผ่านโปรแกรมแปลงไฟล์ RAW ให้เป็น TIFF หรือ JPG เสียก่อน
                                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อภิญญา สุวรรณวงศ์

ดิฉันจบมาจากโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง